SCC เผย Q3 กำไร 2.4 พันล้าน ลดลง 64% บอร์ดฯไฟเขียวควบรวมกิจการ “SCGL-JWD”

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

SCC เผย Q3/65 มีกำไรสุทธิ 2,443 ล้านบาท ลดลง 64% ส่วนงวด 9 เดือน กำไรสุทธิ 21,225 ล้านบาท ลดลง 45% ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวส่งบริษัทลูก SCGL แลกหุ้น JWD มูลค่า 1.86 หมื่นล้าน เข้าถือ 42.9% ในบริษัทใหม่ “บมจ.เอสซีจีเจดับเบิ้ลยูดีโลจิสติกส์ “หนุนก้าวเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ในอาเซียน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3/65 มีกำไรสุทธิ 2,443.98 ล้านบาท ลดลง 64% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 6,817.06 ล้านบาท ส่วนงวด 9 เดือน มีกำไรสุทธิ 21,225.12 ล้านบาท ลดลง 45% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 38,867.25 ล้านบาท

 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCC เปิดเผยว่าไตรมาสที่ 3 ปี 2565 มีรายได้จากการขาย 142,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและธุรกิจแพคเกจจิ้ง เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาด และมีกำไรสำหรับงวดเท่ากับ 2,444 ล้านบาท ลดลง 64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากส่วนต่างราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัวลดลงและต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง

 

ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนของ ปี 65 มีรายได้จากการขาย 447,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจ เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาด และมีกำไรสำหรับงวดเท่ากับ 21,225 ล้านบาท ลดลง 45% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดิบของธุรกิจเคมิคอลส์และต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง

 

ณ วันที่ 30 ก.ย.65 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 929,931 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 64 จำนวน 68,830 ล้านบาท

นายรุ่งโรจน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติธุรกรรมการรวมกิจการระหว่างบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCGL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฯ กับบริษัทเจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (JWD) โดยการแลกหุ้นสามัญของ SCGL จำนวนรวมไม่เกิน 35,031,000 หุ้น ที่ถือโดยบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (“SCG CBM”) และบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“SCG Distribution”) กับหุ้นสามัญเพิ่มทุน JWD จำนวนรวมไม่เกิน 776,806,301 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,660 ล้านบาท (ราคาหุ้นละ 24.02 บาท) ซึ่งภายหลังการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น SCG CBM และ SCG Distribution จะถือหุ้นใน JWD รวมคิดเป็นร้อยละ 42.9

 

คาดกระบวนการแลกหุ้นแล้วเสร็จ Q1/66

 

ด้าน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (JWD) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรวมกิจการโดยการแลกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับหุ้นสามัญของบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCGL) บริษัทย่อย 98.2% ของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เข้าด้วยกัน โดยการแลกหุ้นสามัญของ SCGL กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JWD ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการรวมกิจการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1/2566

 

ภายหลังจากธุรกรรมการรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.เอสซีจีเจดับเบิ้ลยูดีโลจิสติกส์ (SCGJWD) หรือ Merged-co) และมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร เพื่อให้ SCGJWD ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัปพลายเชนระดับอาเซียน

 

การรวมกิจการจะทำให้ SCGJWD ประกอบธุรกิจในกว่า 8 ประเทศ และเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดใน ASEAN หากวัดจากรายได้และกำไร เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความสามารถในการให้บริการและฐานลูกค้าที่มากขึ้น มีบริการให้แก่ลูกค้าครอบคลุมทั้งกลุ่ม B2B, B2B2C และ C2C เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจโลจิสติกส์ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุน เสริมโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่ง สร้างประสิทธิภาพในการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้หลากหลาย และครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้น สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรม

 

ทั้งนี้ เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD) จะทำการแลกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับหุ้นสามัญของบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCGL) ในการแลกหุ้นนี้จะดำเนินการ โดยบริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ SCGL ซึ่งประกอบกิจการโลจิสติกส์จาก (1) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG CBM) (2) บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (SCG Distribution) และ (3) Yamato Holdings Co., Ltd. (Yamato Holdings) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ SCGL ในสัดส่วนร้อยละ 68.0 และร้อยละ 30.2 และร้อยละ 1.8 ตามลำดับ (SCGL SCG CBM และ SCG Distribution มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)

 

และบริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 791,020,363 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สำหรับจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCGL ได้แก่ SCG CBM SCG Distribution และ Yamato Holdings ซึ่งเป็นการจัดสรรหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด