ยืนยันเป็นเรื่องจริง! อธิบดีราชทัณฑ์ ยืนยัน “ปล่อยนักโทษ 8 พันคน ” ลดแออัด

ข่าวบันเทิงล่าสุดวันนี้

วันนี้ ( วันที่ 16 เม.ย. 63) เมื่อเวลา 08.00 น.พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า มีการปล่อยนักโทษกว่า 8,000 รายจริง แต่เป็นการทยอย ไม่ใช่ปล่อยทีเดียว ยืนยันมีการตัดกรองตามหลักเกณฑ์ถูกต้องและจะเดินหน้าตามนโยบายลดความแออัดในเรือนจำต่อไป

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวต่อว่า มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังด้วยการพัการลงโทษจริงตามที่ข่าวปรากฏ แต่ไม่ใช่การปล่อยในคราวเดียวถึง 8,000 คน เป็นการปล่อยการพักการลงโทษรวม 6 เดือน โดยในเดือน ต.ค.2562 จำนวน 1,261 คน, เดือน พ.ย.2562 จำนวน 1,167 คน, เดือน ธ.ค.2562 จำนวน 1,317 คน, เดือน ม.ค.2563 จำนวน 1,377 คน, เดือน ก.พ. 2563 จำนวน 903 คน และเดือน มี.ค.2563 จำนวน 1,865 คน รวมทั้งสิ้น 7,890 คน

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวอีกว่า การปล่อยผู้ต้องขังมีการคัดกรอง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ ต้องโทษจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3 ของกำหนดโทษ ต้องมีความประพฤติดีเยี่ยม จึงจะได้รับการพิจารณา ในส่วนที่ 2 ของการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ คือ ต้องรับโทษมาแล้ว 1 ใน 3 ของกำหนดโทษ

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า และต้องเป็นผู้ที่ชราภาพมีอายุ 70 ปีขึ้นไป มีอาการเจ็บป่วยหรือพิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยกลุ่มคนเหล่านี้ต้องมีการทำแบบประเมินการช่วยเหลือตนเอง ว่าหมดความสามารถและไม่มีแนวโน้มในการกระทำผิดซ้ำ ถึงได้รับการอนุมัติ

“อย่างไรก็ตาม การปล่อยต้องมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยก่อนปล่อยตัวต้องมีญาติมาเซ็นอุปการะดูแลและเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจนกว่าจะสิ้นสุดตามกำหนดโทษ แต่หากยังกระทำผิดซ้ำ หรือ ผิดเงื่อนไขจะถูกเพิกถอนการพักการลงโทษ และนำตัวกลับเข้ามารับโทษในเรือนจำตามโทษที่เหลือต่อไป” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว