[เนื้อเพลง-คำอ่าน] Crash & Burn – GOT7

เพลงใหม่พร้อมคอร์ดกีต้าร์

긴긴 어둠 속에서 길을 잃어
คินคิน ออดุม ซกเกซอ คิลรึล อิลรอ
넌 날 덮쳐와 다 뒤집어놔
นอน นัล ทอพชยอวา ทา ทวีจิบบอนวา
알지 못해도 나는 상관없어
อัลจี มซแฮโด นานึน ซังกวันออบซอ
거부하지 못할 물음표만 남아
คอบูฮาจี มซฮัล มุลรึมพโยมัน นัมมา
다칠 걸 알면서도 이젠 멈출 수가 없어
ทาชิล คอล อัลมยอนซอโด อีเจน มอมชุล ซูกา ออบซอ
시간이 가면 갈수록 갈증이 커져 계속
ชีกันนี คามยอน คัลซูรก คัลจึงงี คอจยอ คเยซก
끝없이 불타올라 Fire
กึทออบชี บุลทาอลรา Fire
네가 있는 미래는 하나도 안 두려워
เนกา อิซนึน มีแรนึน ฮานาโด อัน ทูรยอวอ
Till I crash & burn
난 계속 원해 널
นัน คเยซก วอนแฮ นอล
No I won’t stop
나 어지러워 어지러워
นา ออจีรอวอ ออจีรอวอ
머릿속에 너
มอริซซกเก นอ
Till I crash & burn
Na na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na
나 어지러워 어지러워
นา ออจีรอวอ ออจีรอวอ
But I wanna know
Till I crash & burn
I’m running
I’m burning
Can’t stop this
Like a phoenix
Can you feel this
쉴 틈 없이
ชวิล ทึม ออบชี
자꾸 주위를 맴돌아
ชากู ชูวีรึล แมมดลรา
소용돌이치도록
โซยงดลรีชีโดรก
더 깊게 빠져들어
ทอ คิพเก ปาจยอดึลรอ
나의 온몸에 퍼지는 너라는 독
นาเอ อนมมเม พอจีนึน นอรานึน ทก
선택 따윈 없어
ซอนแทก ตาวิน ออบซอ
처음부터 나는 너야
ชออึมบูทอ นานึน นอยา
다칠 걸 알면서도 이젠 멈출 수가 없어
ทาชิล คอล อัลมยอนซอโด อีเจน มอมชุล ซูกา ออบซอ
시간이 가면 갈수록 갈증이 커져 계속
ชีกันนี คามยอน คัลซูรก คัลจึงงี คอจยอ คเยซก
끝없이 불타올라 Fire
กึทออบชี บุลทาอลรา Fire
네가 있는 미래는 하나도 안 두려워
เนกา อิซนึน มีแรนึน ฮานาโด อัน ทูรยอวอ
Till I crash & burn
난 계속 원해 널
นัน คเยซก วอนแฮ นอล
No I won’t stop
나 어지러워 어지러워
นา ออจีรอวอ ออจีรอวอ
머릿속에 너
มอริซซกเก นอ
Till I crash & burn
Na na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na
나 어지러워 어지러워
นา ออจีรอวอ ออจีรอวอ
But I wanna know
Till I crash & burn
상상 못해 Everyday
ซังซัง มซแฮ Everyday
네가 없는 1분 1초도 난
เนกา ออบนึน อิลบุน อิลโซโด นัน
멈춰버린 내 시간들
มอมชวอบอริน แน ชีกันดึล
마치 운명처럼
มาชี อุนมยองชอรอม
짓밟혀 부서져 무너져도
ชิซบัลฮยอ บูซอจยอ มูนอจยอโด
난 부딪혀 빠져들어 너에게로
นัน บูดิจฮยอ ปาจยอดึลรอ นอเอเกโร
널 알아버린 순간 미쳐
นอล อาราบอริน ซุนกัน มีชยอ
이건 답이 없는 Question
อีกอน ทับบี ออบนึน Question
난 미치도록 너를 외쳐
นัน มีชีโดรก นอรึล เวชยอ
Till I crash & burn
난 계속 원해 널
นัน คเยซก วอนแฮ นอล
No I won’t stop
나 어지러워 어지러워
นา ออจีรอวอ ออจีรอวอ
머릿속에 너
มอริซซกเก นอ
Till I crash & burn
Na na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na
나 어지러워 어지러워
นา ออจีรอวอ ออจีรอวอ
But I wanna know
Till I crash & burn