Check หัวใจ : 1011 (เท็นอีเลฟเว่น)

Lyric

หวั่นไหว ไม่รู้เป็นไง
ใจมันเต้นแรง
แบบที่ตั้งตัวไม่ทัน
ตั้งแต่เจอกับเธอ มันก็เริ่มสั่น
สั่นในใจ [สั่นในใจ]
.ทุกเช้า ยังคิดถึงเธอ
มันยิ่งลุกลาม
เกิดเป็นอาการ เรื้อรัง
มันกระวนกระวาย
จนเกินจะทนไหว
อยากรบกวน
ช่วยดูใกล้กว่านี้
.ก็ฉันอธิบาย
ข้างใน นั้นไม่ถูก
เรื่อง ที่ฉันอยากบอกเธอ
เธอเข้ามาดูเองละกัน
>Check หัวใจ
มีแต่ I love U
ลอง Check ดู
มีแต่เธอในหัวใจ
Check เข้าไป
ทุก 4 ห้องของหัวใจ
มันมีแต่คำว่า love U
Check หัวใจ
มีแต่ I love U
ลอง Check ดู
มีแต่เธอในหัวใจ
Check เข้าไป
ทุก 4 ห้องของหัวใจ
ถูกเธอจู่โจมหมดแล้ว
Oh baby..
…บ่อยครั้ง ที่ฉันนั้นเผลอใจ
ลอยไปใกล้เธอ
ก็แบบว่าไม่มีสาเหตุ
ถ้าใครไม่เป็นไม่รู้
แล้วเธอน่ะลองไหม
เผื่อเข้าใจ
ที่ฉัน เป็นแบบนี้
.ก็ฉันอธิบาย
ข้างใน นั้นไม่ถูก
เรื่อง ที่ฉันอยากบอกเธอ
เธอเข้ามาดูเองละกัน
>Check หัวใจ
มีแต่ I love U
ลอง Check ดู
มีแต่เธอในหัวใจ
Check เข้าไป
ทุก 4 ห้องของหัวใจ
มันมีแต่คำว่า love U
Check หัวใจ
มีแต่ I love U
ลอง Check ดู
มีแต่เธอในหัวใจ
Check เข้าไป
ทุก 4 ห้องของหัวใจ
ถูกเธอจู่โจมหมดแล้ว
Oh baby
..เจ็บตรงนี้
รักษายังไง ก็ไม่หาย
ต้องใช้ หัวใจ เธอเท่านั้น
<<<……music……>>>
>Check หัวใจ
มีแต่ I love U
ลอง Check ดู
มีแต่เธอในหัวใจ
Check เข้าไป
ทุก 4 ห้องของหัวใจ
มันมีแต่คำว่า love U
Check หัวใจ
มีแต่ I love U
ลอง Check ดู
มีแต่เธอในหัวใจ
Check เข้าไป
ทุก 4 ห้องของหัวใจ
ถูกเธอจู่โจมหมดแล้ว
Oh baby
……..
>Check หัวใจ
มีแต่ I love U
ลอง Check ดู
มีแต่เธอในหัวใจ
Check เข้าไป
ทุก 4 ห้องของหัวใจ
มันมีแต่คำว่า love U
love U love U