ข่าวบันเทิงล่าสุดวันนี้

ห้างฯ เทอร์มินอล 21 ทำประกันไว้ 5,185 ล้านบาท / เหยื่อ 15 รายมีประกัน

จากเหตุการณ์จ่าคลั่งที่กราดยิงชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจนเสียชีวิต 27 ราย และบาดเจ็บ 57 รายด้วยกัน ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบการจัดทำประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินของห้างสรรพสินค้า เทอมินอล 21 โคราชและการทำประกันชิวิตส่วนบุคคล และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) แล้ว

ปรากฎว่า ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวได้ทำประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับ บมจ.ทิพยประกันภัย 40 % บมจ.ฟอลคอนประกัน 25 % บมจ.เอเซียประกัน 15 %บมจ.เอกซ่าประกัน 10 % บมจ.ไพบูลย์ประกัน 10 % เป็นเงินเอาประกันภัย 5,185,000,000 บาท

โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึงสิ้นสุดคุ้มครองวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ส่วนการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากการภัยที่เอาประกันภัยไว้อยู่ภายใต้กรมธรรม์ปรระกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์) ทำประกันไว้เช่นกัน ในสัดส่วนบริษัทประกันที่รับไว้ได้แก่ บมจ.ทิพยประกันภัย 40 % บมจ.ฟอลคอนประกัน 25 % บมจ.เอเซียประกัน 15 % บมจ.เอกซ่าประกัน 10 % บมจ.ไพบูลย์ประกัน 10 %ในวงเงินเอาประกันภัย 464,000,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการซื้อประกันภัยความรับผิดชอบต่อรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้กับบมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัยอีกด้วย

ขณะที่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีการทำประกันภัยในเบื้องต้นที่ตรวจสอบได้แล้วได้แก่

1. นางพัชรา จันทร์เพ็ง (เสียชีวิต) ทำ ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (อุ่นใจ)ไว้กับบมจ.วิริยประกันภัยในวงเงินเอาประกันภัยในวงเงิน 5หมื่นบาท คุ้มครองระหว่างวันที่ 23 มี.ค.2562 ถึง 23 มี.ค.2562 และยังมี.การทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล บัตร Palladium ไว้กับบมจ.ทิพยประกันภัย ในวงเงิน 5 แสนบาท

2.ด.ช.เจริญศักดิ์ จำปาทอง(บาดเจ็บ) ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา ไว้กับบมจ.วิริยะฯคุ้มครองระหวั่งวันที่ 1 พ.ค.2562ถึงวันที่ 1 พ.ค.2563 ในวงเงิน 1 แสนบาท ค่ารักษาพยาบาลต่อครรั้ง 1 หมื่นบาทต่อครั้ง

3.นางสาวอาริยา กลีบเมฆ (เสียชีวิต) มีประกันชีวิตไว้กับบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต ในวงเงิน 150,000 บาท ประกันอุบัติเหตุ 150,000 บาท คุ้มครองระหว่างปี 2560 ถึงอายุ 85 ปี และยังทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับบัตร Palladium กรุงไทย ไว้กับบมจ.ทิพยประกันภัย ในกรณีเสียชีวิตเป็นเงินเอาประกันภัย 5 แสนบาท ขณะเดียวกันนางสาวอาริยา ยังได้ทำประกันชีวิตอีกกรมธรรม์ไว้กับบมจ.กรุงไทยแอกซ่าฯ ในวงเงินประกันชีวิต 2 แสนบาท โดยเริ่มคุ้มครองระหว่างปี 2560 ถึงอายุ 85 ปี

4.นายสิทธิศักดิ์ วาดสูงเนิน (ผู้บาดเจ็บ) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(พีเอ) ไว้กับบมจ.กรุงเทพประกันภัย โดยอยู่ระหว่างการเช็ควงเงินเอาประกันภัย

5.นายเอกวิน ยืนทน (เสียชีวิต) ทำประกันอุบัตเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษาไว้กับบริษัทประกันฯ(อยู่ระหว่างตรวจสอบชื่อบริษัท) เป็นเงินเอาประกัน 1 แสนบาท และค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 1 หมื่นบาท

6.ดช.ธีรวัฒน์ วัชรีเสวิน(บาดเจ็บ) ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษาไว้กับบมจ.วิริยะประกันภัย ในวงเงิน 1 แสนบาท และค่ารักษาพยาบาล 1 หมื่นต่อครั้ง

7.พลทหารเมธา เลิศสิริ (เสียชีวิต) ประกันอุบัติเหตุไว้กับบมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย เป็นทุนเอาประกัน 1 แสนบาท

8.พลทหารโชคชัย มูลจันทา (บาดเจ็บ) ประกันอบัติเหตุไว้กับบมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย เป็นทุนเอาประกัน 1 แสนบาท

9.พลทหารอรรถพล วงศ์พล (บาดเจ็บ) ประกันอุบัติเหตุไว้กับบมจ.เอ็มเอสไอจีฯไว้กับเป็นทุนฯ 1 แสนบาท

10.นายพิทยา แก้วพรหม (บาดเจ็บ) ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบัตร Smart Life) กับบมจ.ทิพยฯ เป็นค่ารักษาพยาบาล2 หมื่นบาท และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับบมจ.ทิพยฯอีกฉบับเป็นค่ารักษา 25,000 บาท

11.ดาบตำรวจชัชวาล แท่งทอง(เสียชีวิต) ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบัตร Pearl กับบมจ.ทิพยฯ เป็นเงินเอาประกัน 1 แสนบาท

12.ร้อยเอกศิริวัฒน์ แสงประสิทธิ์(เสียชีวิต) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบัตร Pearl กับบมจ.ทิพยฯ เป็นเงินเอาประกัน 1 แสนบาท

13.นายอำนาจ บุญเกื้อ(เสียชีวิต) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบัตร Pearl ของบมจ.ทิพยฯ 1 แสนบาท และทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบมจ.ทิพยฯ ผ่านธนาคารออมสินไว้ในวงเงิน 3 แสนบาท

14.นายจิรวัฒน์ รัดกลาง(เสียชีวิต) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบัตร Pearl ของบมจ.ทิพยฯ ในวงเงิน 1 แสนบาท

15.นางพัชรา จันทร์เพ็ง(เสียชีวิต) ทำประกันไว้กับบมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต และ16.นายสุรเดช เนื่องอุทัย(บาดเจ็บ) ทำประกันชีวิตไว้กับบมจ.ไทยสมุทรฯเช่นกัน