3 บิ๊กธุรกิจ GULF-Singtel-ADVANC ผนึกร่วมพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูลในไทย

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

3 บิ๊กธุรกิจ GULF- Singtel – ADVANC ผนึกความแข็งแกร่ง ร่วมพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูล ( Data Center) ในประเทศไทย ต่อยอดเพิ่มมูลค่า-ตอบโจทย์ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยคุณภาพสูง

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ GULF แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) กับ Singapore Telecommunications Limited (“Singtel”) ไป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อร่วมกันศึกษาและจัดตั้งธุรกิจศูนย์ข้อมูล (“Data Center”) ในประเทศไทยนั้น

 

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาธุรกิจ (Joint Development Agreement) กับ Singtel และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“AIS”) (หรือ ADVANC ) โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจ Data Center ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับบริการด้านการจัดการ และจัดเก็บข้อมูลขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ จะมุ่งเน้น Data Center ที่มีคุณภาพ โดยจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ประกอบกับการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นพลังงานสะอาด เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

การร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้ง 3 บริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ Data Center โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง

 

ในขณะที่ AIS มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจ Data Center หลายแห่งในประเทศไทย รวมถึงมีประสบการณ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรมากมาย ในส่วนของ Singtel นั้น มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านเทคโนโลยี สำหรับ Data Center และมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและหลากหลายทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ระดับโลก (Hyperscalers)

 

ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ จะส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ Data Center ให้เติบโตและตอบสนองต่อความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูง

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market