ไอรินี (Eirene) เทพธิดาแห่งสันติ

เทพเจ้าตำนานกรีก-โรมัน


        ชาวกรีกเรียกเทพธิดาองค์นี้ว่า ไอรินี แต่ชาวโรมันเรียก แปกซ์ (Pax)
        รูปปั้นของนางมีลักษณะคือ มือถือเขาสัตว์ด้วยมือซ้าย และถือช่อมะกอกด้วยมือขวา หรือบางแห่งอาจจะถือไม้ของเมอร์คิวรี่ และบางแห่งก็อยู่ในอิริยาบทที่กำลังเผาอาวุธที่กองพะเนิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสันติสุข ปราศจากการฆ่าฟันสู้รบใด ๆ
        แต่ส่วนใหญ่รูปปั้นที่ทักปรากฎจะเป็นรวงข้าวโพดที่สวมอยุ่บนศีรษะเป็น มงกุฎดอกไม้ อันแสดงถึงสัญลักษณ์ของการทำไร่นาในเวลาสุขสงบ ที่ปราศจากสงครามอีกด้วย

เครดิดภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Eirene_(goddess)#/media/File:Eirene_Ploutos_Glyptothek_Munich_219_n4.jpg