ไม่มีใครว่าหรอก : นัท มีเรีย

Lyric

>>> กว่าจะ มาเจออย่างเธอ
มันก็นาน
แม้ว่าใจ จะไหวหวั่น
ก็ต้องทำ เหมือนเฉยๆ
ก็รอ เธอเข้ามา
เมื่อไร เล่าเธอจะมา
จะมาคุ้นเคย
ก็รอ เธอมาพูดจา ภาษาใจ
พูดไม่เป็น จะพูดให้
เธอแค่ฟัง ฉันเฉยๆ
ขอเพียง เธอเข้ามา
ต้องการ จะพูด จะจา
กับเธอมากเลย
(อย่าให้สุภาพ กันมากไป
อย่ามัว ทำพิธี
รีบมา เร็วๆก็ดี
จะต้อง กลัว ใคร)
ไม่มีใคร เขาว่า หรอก
มา ก็มาไม่ว่าหรอก
มา ใกล้กันนิดนึง ก็จะดี
ไม่มีใคร รับรองไม่มี
ฉัน นะคนแถวนี้ ไม่ต้องกลัว

>>> อยู่ห่าง กันไปเท่าไร
มันก็ไกล
มาพูดจา กันใกล้ๆ
มีอะไร ไม่ต้องเขิน
ก็รอ คนกล้าหาญ
เมื่อไร จะมากับฉัน
อย่าให้ต้องเชิญ
จะรอ กันไปอีกนาน ซักเท่าไร
ไม่ต้องกลัว เป็นเรื่องใหญ่
มาด้วยใจ เขาสรรเสริญ
รีบมา เลยได้ไหม
ที่ใจ กระวนกระวาย
อยากเจอเหลือเกิน
(อย่าให้สุภาพ กันมากไป
อย่ามัว ทำพิธี
รีบมา เร็วๆก็ดี
จะต้อง กลัว ใคร)
ไม่มีใคร เขาว่า หรอก
มา ก็มาไม่ว่าหรอก
มา ใกล้กันนิดนึง ก็จะดี
ไม่มีใคร รับรองไม่มี
ฉัน นะคนแถวนี้ ไม่ต้องกลัว
ไม่มีใคร เขาว่า หรอก
มา ก็มาไม่ว่าหรอก
มา ใกล้กันนิดนึง ก็จะดี
ไม่มีใคร รับรองไม่มี
ฉัน นะคนแถวนี้ ไม่ต้องกลัว

…ไม่มีใคร เขาว่า หรอก
มา ก็มาไม่ว่าหรอก
มา ใกล้กันนิดนึง ก็จะดี
ไม่มีใคร รับรองไม่มี
ฉัน นะคนแถวนี้ ไม่ต้องกลัว
ไม่มีใคร เขาว่า หรอก
มา ก็มาไม่ว่าหรอก
มา ใกล้กันนิดนึง ก็จะดี
ไม่มีใคร รับรองไม่มี
ฉัน นะคนแถวนี้ ไม่ต้องกลัว
ไม่มีใคร เขาว่า หรอก
มา ก็มาไม่ว่าหรอก
มา ใกล้กันนิดนึง ก็จะดี
ไม่มีใคร รับรองไม่มี
ฉัน นะคนแถวนี้ ไม่ต้องกลัว
ไม่มีใคร เขาว่า หรอก
มา ก็มาไม่ว่าหรอก
มา ใกล้กันนิดนึง ก็จะดี
ไม่มีใคร รับรองไม่มี
ฉัน นะคนแถวนี้ ไม่ต้องกลัว