ไฟดีส (Fides) เทพธิดาแห่งสัจจะ

เทพเจ้าตำนานกรีก-โรมัน


        ชาวโรมันเชื่อถือกันอย่างสูงสุดว่า ผู้ที่มีสัจจะวาจา คือ ผู้ที่มีเกียรติยศสูงสุด คนที่พูดไม่เป็นคำพูด ไร้ซึ่งสัจจะ ผู้นั้นคือผู้ไร้เกียรติยศ
        รูปของเทพไฟดีส เป็นรูปของหญิงสาวที่มีใบหน้าอ่อนโยน แต่มีความมั่นคง สวมชุดสีขาวสะอาดพิสุทธ์บนศีรษะที่มีพวงมาลัยช่อมะกอกสวมอยู่เป็นมงกูฎดอกไม้ มือข้างหนึ่งถือกระเช้าผลไม้ มืออีกข้างหนึ่งถือรวงข้าวโพด แต่บางแห่งรูปปั้นของเทพีองค์นี้ คือถือนกเขาบ้าง บางแห่งก็ไม่ถืออะไรเลย แต่เป็นการเอามือประสานไว้ข้างหน้าอย่างอ่อนโยน

เครดิตภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Fides_(deity)#/media/File:Plotina_-_sestertius_-_RIC_0740.jpg