“ไทยร่วมใจฯ” เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ เริ่ม 12.00น. เริ่มฉีด 7 มิ.ย.64

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(27 พ.ค.64) กทม.พร้อมปูพรมฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้จำนวนมากที่สุดและเร็วที่สุด โดยสามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล 25 แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการฉีดวัคซีนมากขึ้น ในโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ผ่าน 3ช่องทาง ได้แก่

1. แอปฯ เป๋าตัง สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ สามารถลงทะเบียนแจ้งนัดหมายผ่านแอปฯ เป๋าตัง ได้ทันที

2. www.ไทยร่วมใจ.com สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ และ

3. กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถแจ้งลงทะเบียนได้ที่ร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ 7-eleven – Family Mart – Tops Daily และ mini Big C

เริ่มวันที่ 27 พ.ค. ตั้งแต่ 12.00 น.เป็นต้นไป ส่วนวันต่อๆไป ประชาชนสามารถจองฉีดวัคซีนได้ ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. สำหรับร้านสะดวกซื้อจะให้บริการช่วงเวลา 08.30-18.00 น.

สำหรับความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ร่วมพัฒนาระบบ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การสนับสนุนฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบ หอการค้าไทยสนับสนุนด้านการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายในการรับลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนฯ ผ่านร้านสะดวกซื้อ  หากประชาชนต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่Call Center : โทร.1516 ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น. ของทุกวันรวม 450 คู่สาย เพื่อตอบทุกคำถามที่ประชาชนสงสัย เกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีน

ฉีด 7 มิ.ย.64