เลือก INTERMODAL หรือ MULTIMODAL ดี

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

การ shipping หรือขนส่งพัสดุในปัจจุบันนั้น เกิดขึ้นมากมายด้วยปัจจัยการเติบโตทางธุรกิจหลายประการ คำว่า intermodal และ multimodal นั้น อาจจะไม่เป็นที่รู้จักนักของนักเช็คพัสดุ แต่ทว่าผู้คนที่อยู่ในวงการ Logistics หรือ Supply chain นั้น ต้องรู้จักเป็นอย่างดี โดยวันนี้ wangnii ก็จะมาให้นักเชคพัสดุนั้นเข้าใจนั่นเอง

ถ้าพูดโดยหลักๆแล้ว intermodal นั้นหมายถึง การขนส่งหลายวิธีในเส้นทาง ระหว่าง จุดต้นและจุดปลาย ภายใต้ผู้ให้บริการขนส่งหลายราย ซึ่งปกติก็จะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ เช่น ผสมระหว่าง รถ เรือ รถไฟ เครื่องบิน เป็นต้น

สำหรับ multimodal นั้นเป็นการขนส่งจากต้นทางไปปลายทางโดยใช้วิธีเดียวหรือผู้ให้บริการรายเดียว แต่สาเหตุที่ถูกเรียกว่า multimodal นั้นก็เพราะว่าสามาารถเลือกเส้นทางการส่งได้หลากหลายโดยไม่ว่าจะเป็น รถ เรือ รถไฟ เครื่องบิน

หากถามว่าการจัดส่งพัสดุนั้น ควรเลือกแบบใดก็คงคอบยากเนื่องจาก แต่ละอันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน โดย wangnii ก็จะมา clarifyให้ดังนี้ โดย ถ้าหากเป็น intermodal นั้น เนื่องจากจัดการด้วยหลายรายก็อาจจะมีการสื่อสารระหว่าง เจ้าขนส่งได้ ก็อาจจะทำให้การ track เช็คพัสดุนั้นมีความลำบากได้ แต่ก็มีข้อดีที่ว่า intermodal นั้นช่วยให้สามารถเลือกรูปแบบการขนส่งที่หลากหลายรูปแบบได้ง่าย โดย ผู้ขนส่งสามารถจัดการขนส่งได้ง่าย แถมยังสามารถเลือกเจ้าที่ขนส่งที่ eco friendly ต่อโลกได้

ในทางกลับกันในส่วนของ multimodal นั้นก็จะมีข้อดีตรงที่ ประสิทธิภาพในการติดตามการขนส่งสูง เนื่องจากเป็นการส่งมอบแบบ door to door แถมยัง ควบคุมเวลาในการส่งมอบได้ดีกว่าแบบที่มีผู้ขนส่งหลายราย แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีสิทธิ์ที่ในบางครั้ง เราไม่สามารถควบคุมวิธีการขนส่งได้มากนัก นั่นเอง

ถึงแม้ว่า ทั้งสองรูปแแบบ นั้นจะมีข้อดีข้อเสียให้ตัดสินใจยาก แต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับ behavior ของการส่งพัสดุ ที่ลูกค้าต้องการ ตัวอย่างเช่น หากต้องการจัดส่งด้วยความรวดเร็ว กับ intermodal นั้นอาจจะไม่เหมาะกัน เพระา Intermodal นั้นทำมาเพื่อความเหมาะสมในการขนส่งสินค้า และลดต้นทุนของสินค้า ซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นการอ้อมนั่นเอง แต่ในบางครั้ง Intermodalก็ทำให้ส่งสินค้าเร็วกว่าได้ เช่นกัน ต้องพิจารณาดูเงื่อนไขการส่งเพิ่มเติม

การส่งสินค้าเร็วไปก็มีข้อเสียเช่นกัน โดยในบางครั้ง อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการกักเก็บสินค้านั่นเอง แต่ไม่ว่าจะส่งเร็วหรือส่งช้า การเช็คพัสดุ จากฝั่ง customer ก็จะมีการ keep track อยู่นั่นเอง โดย wangnii ก็ให้บริการเช็คพัสดุ เช่นกัน สามารถเข้าไปใช้งานเช็คพัสดุได้ฟรี