เช็ค DNA : China Dolls

Lyric

>>> กั้นหมา กั้นหมา
ปู้ฝู่ หว่าป๋าหนี่โย๊ว
โย๊ว ๆๆๆ
อิงเว่ยหนี่ หายปู๋โกว้
ปู๋โกว้ โย๊ว โย๊ว ๆๆๆ
เจี้ยวหนี้ฉา DNA โจ้วโทว
โย๊ว โย๊ว ๆๆๆ
ตุ้ยปู้ฉี่ เจอเว่ยเซียน
เซิ่งหนี่กายโจ่ว
เดี๋ยวเธอก็อยากจะ รัก
สักพักเดี๋ยวเธอก็ หลบ
เดี๋ยวเธอก็อยากจะคบ
เดี๋ยวเธอก็ลา
ต้องคุยกันหน่อยวัน นี้
ไม่ชอบให้มีปัญ หา
เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแล้วไง
นี่เอาสักอย่าง
เห็น ว่าเธอ เป็นอยู่นาน
ก็ออก อาการ
ตีรวน ใช่รึเปล่า
โอ้ย เห็นที ท่าจะยาว
ไปเหอะ แต่เช้า
ให้หมอ ช่วยจัดการ
เช็คเช็คเช็ค ไปเช็ค DNA
Hey Hey Hey ไปซะไปไว ไว
เช็คเช็คเช็ค จะได้รู้กัน ไป
คงจะได้เข้าใจว่าเป็นที่ DNA
…ดนตรี……….
…ก็ยังจะอยู่อย่าง นี้
อะนะทั้งปี ไม่หยุด
ก็ยีนเธออาจชำรุด
รู้ตัวไว้เลย
อาการเธอหนักอย่าง นั้น
ยังทำเป็นหน้าตา เฉย
ก็ไปอะไปซะเลย รีบไปซะเถอะ
เห็น ว่าเธอ เป็นอยู่นาน
ก็ออก อาการ
ตีรวน ใช่รึเปล่า
โอ้ย เห็นที ท่าจะยาว
ไปเหอะ แต่เช้า
ให้หมอ ช่วยจัดการ
เช็คเช็คเช็ค ไปเช็ค DNA
Hey Hey Hey ไปซะไปไว ไว
เช็คเช็คเช็ค จะได้รู้กัน ไป
คงจะได้เข้าใจว่าเป็นที่ DNA
กั้นหมา กั้นหมา
ปู้ฝู่ หว่าป๋าหนี่
อิงเว่ยหนี่ หายปู๋โกว้
ปู๋โกว้
เจี้ยวหนี้ฉา DNA โจ้วโทว
ตุ้ยปู้ฉี่ เจอเว่ยเซียน
เซิ่งหนี่กายโจ่ว

>>> เห็น ว่าเธอ เป็นอยู่นาน
ก็ออก อาการ
ตีรวน ใช่รึเปล่า
โอ้ย เห็นที ท่าจะยาว
ไปเหอะ แต่เช้า
ให้หมอ ช่วยจัดการ
เช็คเช็คเช็ค ไปเช็ค DNA
Hey Hey Hey ไปซะไปไว ไว
เช็คเช็คเช็ค จะได้รู้กัน ไป
คงจะได้เข้าใจว่าเป็นที่ DNA
เช็คเช็คเช็ค ไปเช็ค DNA
Hey Hey Hey ไปซะไปไว ไว
เช็คเช็คเช็ค จะได้รู้กัน ไป
คงจะได้เข้าใจว่าเป็นที่ DNA