เจ็บแต่ยังหายใจ : Pancake

Lyric

โจ Pancake
GMM Grammy

กับสิ่งที่เธอไม่บอก
กับสิ่งที่ฉันนั้นคอยถาม
กับความสัมพันธ์ของเรา
ที่เหมือนไม่ไปไหน
จะหยุดที่ตรงรักกัน
จะจบที่ตรงไม่เหลือใคร
คำเดียวที่ฉันได้
คือคำว่าเรา
ค่อยค่อยดูดูกันไป
อย่างกับหนังสือ
ที่มองไม่เห็นตัวอักษร
เปิดดูละคร
ก็มองไม่เห็นภาพที่ฉายมา
เปิดเพลงฟังไม่มีคำร้อง
ไม่มีทำนองที่ก้องมา
คล้ายคล้ายเหมือนเหมือน
กับใจของเธอ
มันเจ็บแต่ยังหายใจ
ยังต้องใช้ชีวิตอยู่
คู่กับรักเธอ
ที่เหมือนความว่างเปล่า
ที่ต้องพบเจอ
ที่เธอเองไม่เคยชี้ทาง
ให้ฉันเลย
จะเจ็บแต่ยังหายใจ
สำหรับฉันถึงต้องรอ
สักแค่ไหน
ตลอดชีวิตของฉันพอไหม
หรือไม่มีค่าพอ
ให้รอเพื่อรัก…เธอ
เธออาจพบคนมากมาย
ก็เลยไม่คิดจะเลือกใคร
หนึ่งคนที่เธอมั่นใจ
จะพูดคำว่ารัก
จะอยู่ที่เดิมที่เก่า
ถ้าเธอยังไม่ตัดสินใจ
จะรอเธอเรื่อยไป
สักวันที่ฉันนั้นคงได้พบ
คำตอบ
อย่างกับหนังสือ
ที่มองไม่เห็นตัวอักษร
เปิดดูละคร
ก็มองไม่เห็นภาพที่ฉายมา
เปิดเพลงฟังไม่มีคำร้อง
ไม่มีทำนองที่ก้องมา
คล้ายคล้ายเหมือนเหมือน
กับใจของเธอ
มันเจ็บแต่ยังหายใจ
ยังต้องใช้ชีวิตอยู่
คู่กับรักเธอ
ที่เหมือนความว่างเปล่า
ที่ต้องพบเจอ
ที่เธอเองไม่เคยชี้ทาง
ให้ฉันเลย
จะเจ็บแต่ยังหายใจ
สำหรับฉันถึงต้องรอ
สักแค่ไหน
ตลอดชีวิตของฉันพอไหม
หรือไม่มีค่าพอ
ให้รอเพื่อรัก…เธอ

มันเจ็บแต่ยังหายใจ
ยังต้องใช้ชีวิตอยู่
คู่กับรักเธอ
ที่เหมือนความว่างเปล่า
ที่ต้องพบเจอ
ที่เธอเองไม่เคยชี้ทาง
ให้ฉันเลย
จะเจ็บแต่ยังหายใจ
สำหรับฉันถึงต้องรอ
สักแค่ไหน
ตลอดชีวิตของฉันพอไหม
หรือไม่มีค่าพอ
ให้รอเพื่อรัก…เธอ
ตลอดชีวิตของฉันพอไหม
ถ้าฉันยังจะรอ
ให้เธอนั้นรัก…กัน