อยู่นานนานอีกนิด : ไทร์อั้ม คิงส์ดอม

Lyric

…ในคืนนี้ ช่างดีเหลือเกิน
ดีจนฉัน ปล่อย ใจเพลิดเพลิน
เก็บ อารมณ์ ไม่ไหว
ไม่รู้ ทำ อย่างไร
ก็เธอน่ารัก ยิ่งกว่าทุกวัน
จนใจฉัน นั้นคิด ไปไกล
แต่ ว่าใน ตอนนี้
เธอ กลับต้องไป
อยู่ด้วยกันอีกนิดนะ
อยู่ นานนานอีกนิดนะ
อยู่ กับฉันอีกนิด แล้ว
เราค่อยคุยกัน ใหม่
อยู่ด้วยกันอีกนิดนะ
อยู่ นานนานอีกนิดนะ
ให้ เวลาอีกนิด
นะยังไม่ยอมให้เธอไป
(เข้า มา ใกล้ใกล้
อยู่กับฉันทั้ง
ตัวและก็หัว ใจ
กอด ฉัน ใกล้ใกล้
ต่อจากนี้
ฉันจะไม่ยอมให้เธอไป)

เพลง ก็เพาะ อากาศ ก็ดี
เวลานี้ มีเธอ ใกล้ใกล้
สุข กันจน ใจฉัน
แทบกลั้น ไม่ไหว
ก็เธอน่ารัก ยิ่งกว่าทุกวัน
จนใจฉัน นั้นคิด ไปไกล
แต่ ว่าใน ตอนนี้
เธอ กลับต้องไป
อยู่ด้วยกันอีกนิดนะ
อยู่ นานนานอีกนิดนะ
อยู่ กับฉันอีกนิด แล้ว
เราค่อยคุยกัน ใหม่
อยู่ด้วยกันอีกนิดนะ
อยู่ นานนานอีกนิดนะ
ให้ เวลาอีกนิด
นะยังไม่ยอมให้เธอไป
(เข้า มา ใกล้ใกล้
อยู่กับฉันทั้ง
ตัวและก็หัว ใจ
กอด ฉัน ใกล้ใกล้
ต่อจากนี้
ฉันจะไม่ยอมให้เธอไป)

อยู่กับฉันนะ
อยู่กับฉันนะ อยู่กับฉัน
อย่างในวันนั้นนะ
บอกกับฉันนะ บอกกับฉันนะ
บอกกับฉัน ว่ารักแค่ฉันนะ
หากเธอนั้น ไม่อยู่กับฉัน
ไม่บอกกับฉัน ไม่ได้ไม่ได้นะ
รักกับฉัน ต้องรักกับฉัน
ต้องรักกับฉัน
เท่านั้น เท่านั้นนะ
(เข้า มา ใกล้ใกล้
อยู่กับฉันทั้ง
ตัวและก็หัว ใจ
กอด ฉัน ใกล้ใกล้
ต่อจากนี้
ฉันจะไม่ยอมให้เธอไป)
อยู่ด้วยกันอีกนิดนะ
อยู่ นานนานอีกนิดนะ
อยู่ กับฉันอีกนิด แล้ว
เราค่อยคุยกัน ใหม่
อยู่ด้วยกันอีกนิดนะ
อยู่ นานนานอีกนิดนะ
ให้ เวลาอีกนิด
นะยังไม่ยอมให้เธอไป
อยู่ด้วยกันอีกนิดนะ
อยู่ นานนานอีกนิดนะ
อยู่ กับฉันอีกนิด แล้ว
เราค่อยคุยกัน ใหม่
อยู่ด้วยกันอีกนิดนะ
อยู่ นานนานอีกนิดนะ
ให้ เวลาอีกนิด
นะยังไม่ยอมให้เธอไป