สั่งยุบอนาคตใหม่! ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย อนค.กู้เงินหัวหน้าพรรคผิด ม.72

ข่าวบันเทิงล่าสุดวันนี้

วันนี้ (21 ก.พ.63) เวลา 15.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย ในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรรคหนึ่ง (3) ประกอบ มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจาก นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 191.2 ล้านบาท

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยชี้ว่า การยื่นคำร้องของ กกต.ในคดีดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง และศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉันยุบพรรคผู้ถูกร้องได้ โดยได้พิจารณาเรื่องนี้ตามระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว ไม่ได้รวบรัดแต่อย่างใด

การที่พรรคอนาคตใหม่กู้เงินจากนายธนาธรจำนวนดังกล่าว ถือเป็นการรับเงินบริจาคหรือประโยชน์อื่นใด ฝ่าฝืนมาตรา 72 พ.ร.ป.พรรคการเมือง ส่วนพรรคการเมืองกู้เงินได้หรือไม่นั้น พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 62 ได้กำหนดแหล่งที่มาไว้ชัดเจน เงินที่ได้มานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบ แม้เงินกู้ไม่เป็นรายได้ แต่เป็นรายรับและเป็นเงินทางการเมือง และการให้กู้ของนายธนาธรเป็นการให้เงินกู้โดยเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามปรกติวิสัยสำหรับการกู้เงิน มีพฤติการณ์ในการเอื้อประโยชน์ไม่เป็นไปตามปกติวิสัยทางการค้า เมื่อรวมเงินที่ได้จากนายธนาธรจึงถือว่าเกิน 10 ล้านบาทต่อปี เป็นการกระทำผิดมาตรา 66 และมาตรา 72 พ.ร.ป.พรรคการเมือง มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องกระทำความผิดและถูกยุบพรรคตามมาตรา 92 วรรรคหนึ่ง (3) ประกอบ มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560