สงกรานต์วิถีใหม่ไม่เล่นน้ำ ประ แป้ง แต่หันมาฉีดแอลกอฮอล์แทน ให้กับนักท่องเที่ยว

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

ราชบุรี – สงกรานต์วิถีใหม่ไม่เล่นน้ำ ประ แป้ง แต่หันมาฉีดแอลกอฮอล์แทน ให้กับนักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกสนานร่วมกันและเป็นการเล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัย

ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ อุทยานหินเขางู ต.เกาะพลับพลา จ.ราชบุรี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาชมความสวยงาม “อุทยานหินเขางู” แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จากแหล่งระเบิดหิน ต่อมาได้เล็งเห็นถึงความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิประเทศจึงยกเลิกสัมปทาน และวิวทิวทัศน์ จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเขางู เข้ามาพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นศาสนสถาน อันเก่าแก่ สู่การพัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว ทางโบราณสถานและได้สร้างพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่

พร้อมทั้งพบกับถ้ำที่อยู่บนภูเขาที่หลากหลาย ถ้ำฤๅษี ถ้ำฝาโถ และถ้ำจีน-จาม ถ้ำต่างๆ พบพระพุทธรูปจำหลัก หรือพระพุทธรูปที่สลักหินที่ฝาผนังถ้ำอยู่หลายองค์ ซึ่งพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยทวารวดี แต่ละถ้ำอยู่ไม่ไกลกัน แต่ต้องเดินขึ้นบันไดไต่เขาไปค่อนข้างสูง บริเวณรอบๆ ก็จะมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เต็มพื้นที่หน้าผา แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งนี้ จะพบวิวสวยหลากหลาย แหล่งน้ำที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา คนที่ชอบถ่ายรูปพบกับ อุทยานหินเขางูแห่งนี้

สำหรับเสน่ห์แห่งเทศกาลสงกรานต์ประเพณีไทยวิถีใหม่ที่อุทยานหินเขางูแห่งนี้จะมีกลุ่มวัยรุ่นมาเล่นสงกรานต์ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิค-19 ร่วมใจกันอนุรักษ์ประเพณีไทยแต่ไม่เล่นน้ำและแป้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทุกคนกลับใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นกันอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งฉีดแอลกอฮอล์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกันและเป็นการเล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัยอีกด้วย

อ้างอิง
https://m.mgronline.com