ศาลปกครอง ไม่รับคำร้อง “แม่ นศ.ไทยในแคนาดา” ขอเพิกถอน “เข้าไทยต้องมีใบ Fit To Fly”

ข่าวบันเทิงล่าสุดวันนี้

วันนี้ (27 มี.ค.2563) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องกรณีที่ นางสุภา โชติงาม มารดา น.ส.มนัสนันท์ จอมพันธ์ นักศึกษาไทยในประเทศแคนาดา ฟ้องผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเกิดอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทยฉบับลงวันที่ 19 มี.ค. 63 ที่กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทย จะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันได้ว่า มีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ หรือ Fit To Fly หากพบว่าผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ให้ปฏิเสธการขึ้นเครื่องและงดการออกบัตรขึ้นเครื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดย นางสุภา อ้างว่า ขณะฟ้องคดีนี้สถานการณ์ในประเทศแคนาดาไม่สามารถที่จะขอใบรับรองแพทย์ หรือเดินทางไปขอรับใบรับรองแพทย์ได้ง่าย โดย น.ส.มนัสนันท์ บุตรสาวได้ติดต่อขอใบรับรองแพทย์จากคลินิกและสถานพยาบาลหลายแห่งแต่ถูกปฏิเสธทุกแห่งจึงเห็นว่า ประกาศฉบับดังกล่าว สร้างภาระให้กับประชาชนเกินสมควร และขัดรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นเป็นการห้ามบุคคลสัญชาติไทยเข้าประเทศ

อย่างไรก็ตาม ศาลให้เหตุผลไม่รับฟ้องว่า หลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเกิดอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2563 ซึ่งไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง

ถึงแม้ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฯ ดังกล่าว แต่ บุตรสาวของนางสุภาก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ประกอบกับข้อกำหนดดังกล่าวยังมีช่องทางช่วยเหลือโดยให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในต่างประเทศให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสัญชาติไทยในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ ศาลจึงไม่ต้องออกคำบังคับเพิกถอนประกาศ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฯ ตามขอและมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณา

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 มี.ค. นายอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล คนไทยซึ่งพำนักอยู่ประเทศไอร์แลนด์ ก็ได้ยื่นฟ้องกรณีเดียวกันนี้ต่อศาลปกครองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ห้ามจำกัดเสรีภาพสร้างภาระเกินสมควร ซึ่ง นายวชิระ ชอบแต่ง รองโฆษกศาลปกครอง ระบุว่า ขั้นตอนอยู่ระหว่างส่งสำนวนเข้าองค์คณะ โดยคำร้องดังกล่าวขอให้มีการทุเลาการบังคับตามคำสั่ง เเต่ขณะนี้ทางศาลปกครองยังไม่มีคำสั่งออกมา อยู่ระหว่างการพิจารณา.