ลิเบอร์ตาส (Libertas) เทพธิดาแห่งเสรีภาพ

เทพเจ้าตำนานกรีก-โรมัน


        เครื่องหมายของอิสรภาพคือหมวก เพราะในสมัยก่อนยังมีการใช้ทาส และพอถึงช่วงหนึ่ง พวกทาสที่ได้รับอิสระก็จะสามารถสวมหมวกได้
        ชาวโรมันจึงสร้างสัญลักษณ์เทพลิเบอร์ตาสให้สวมหมวก และบางครั้งก็จะเห็นหล่อนเหยียบแมวไว้ใต้เท้า อันบ่ง ถึงสัตว์เลี้ยงที่รักความอิสระเสรี เหมือนแมว