มาร์ชสี่เหล่า : เพลงมาร์ช

Lyric

ไทย สามัคคี
สามัคคี สี่เหล่าไทย
ประเทศไทย
รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย
ร่วมจิตร่วมใจ
รักไทย ไว้คง มั่น
หากมีศัตรู
จู่โจม มาโรมรบรัน
ร่วมใจป้องกัน
พร้อมทุกเหล่า เชื้อ เผ่าไทย
ประเทศไทย
รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย
ร่วมจิตร่วมใจ
รักไทย ไว้คง มั่น
หากมีศัตรู
จู่โจม มาโรมรบรัน
ร่วมใจป้องกัน
พร้อมทุกเหล่า เชื้อ เผ่าไทย
เกิดเป็นชาย เชื้อชาติชาญ
ทหารบกไทย
เก่งกาจ ชาติฉกรรจ์
ทัพบกปกป้อง เป็นรั้ว
คุ้มครองแดนไทย
เลือดเนื้อ กายใจ ขอให้เป็นพลี
มอบชีวิตเรา เป็นผี เฝ้าปฐ-พี
หากใครย่ำยี
เหยียบแคว้น แผ่น ดินไทย
ทัพบกปกป้อง เป็นรั้ว
คุ้มครองแดนไทย
เลือดเนื้อ กายใจ ขอให้เป็นพลี
มอบชีวิตเรา เป็นผี เฝ้าปฐ-พี
หากใครย่ำยี
เหยียบแคว้น แผ่น ดินไทย
ราช นาวี ชาติไทย
เรือ แล่นไป ในสายน้ำ
ฝั่งทะเล ของเรา
หากใครเขา รุกล้ำ
ทหารเรือ ทุกลำ พร้อม สู้ตาย
ราช นาวี ชาติไทย
เรือ แล่นไป ในสายน้ำ
ฝั่งทะเล ของเรา
หากใครเขา รุกล้ำ
ทหารเรือ ทุกลำ พร้อม สู้ตาย
ไตรรงค์ ธงรูปอาร์ม
ปีกทองขาว วาววาม
บอกนาม สีเทาไทย
เหนือนภา ฟ้าไทย
ใครรุกใครราน อธิปไตย
ทัพ อากาศ ของไทย
พลีชีพ บูชา
ไตรรงค์ ธงรูปอาร์ม
ปีกทองขาว วาววาม
บอกนาม สีเทาไทย
เหนือนภา ฟ้าไทย
ใครรุกใครราน อธิปไตย
ทัพ อากาศ ของไทย
พลีชีพ บูชา
เกิด มาแล้วต้องตาย
ความ สงบ ภายใน
ตำรวจไทย พิทักษ์ ไทยประชา
ปราบ ปราม พวกทุ จริตมิจฉา
พวกอันธพาล นาๆ ให้สิ้น ไป
ไทย สี่เหล่า เรานี้
หากสามัคคี
พร้อมเพรียง จิต ใจ
เหมือน เกราะแก้ว
คลาดแคล้วกำบัง ผองภัย
คุ้ม ครองไทย ให้ ยิ่งยง
ไทย สามัคคี
สามัคคี สี่ เหล่า
เรา เชื้อ ชาติ ไทย