ผี : จอมขวัญ กัลยา

Lyric

ผีดิบ ผีกระสือผีกระหัง
ผี ฝรั่ง ผีทะเลผีป่า
ผีปอบ ผีโป่ง ผีบ้า
ผี ฟ้า ผีตานีผีพราย
ผี ตายทั้งกลม
ผีรักยม ล่ะผีจมน้ำตาย
ผีขะโหมด ผีเปรตทั้งหลาย
ต้องชิดซ้าย
เมื่อเจอกับเธอ.
พวกผีที่ว่าแน่ๆ
ก็ทำได้แค่ จับไข้หัวโกร๋น
สี่ซ้าห้าวันก็หาย
รักษาง่ายๆ
ล่ะแค่ไปรดน้ำมนต์
แต่เธอหลอกเก่งกว่าผี
เป็นเดือนเป็นปี
ล่ะก็ยังขนลุกโชน
รักษาล่ะก็ไม่หายขาด
หมอยังประสาท
ล่ะไปตั้งหลายคน
อยากหนีอยากไปให้พ้น
อ่ะไม่อยากผจญ
ล่ะกับคนอย่างเธอเฮอ

ไล่ผีล่ะแค่มีใบหนาด
ล่ะผียังขยาด
ล่ะไม่กล้าหลอกกัน
แต่เธอไม่กลัวใบไม้
ล่ะจะไล่ยังไง
ก็ยังเห็นทุกวัน
ผีหลอก ล่ะก็แค่กลางคืน
พอตะวันจะขึ้น
ก็หลุมใครหลุมมัน
แต่เธอ นั้นคงไม่เมื่อย
หลอนได้เรื่อยเรื่อย
ทั้งคืนทั้งวัน
ผีหลอกล่ะก็แค่เท่านั้น
ล่ะไม่น่ารำคาญ
น่ะเหมือนคนอย่างเธอ
ผีดิบ ผีกระสือผีกระหัง
ผี ฝรั่ง ผีทะเลผีป่า
ผีปอบ ผีโป่ง ผีบ้า
ผี ฟ้า ผีตานีผีพราย
ผี ตายทั้งกลม
ผีรักยม ล่ะผีจมน้ำตาย
ผีขะโหมด ผีเปรตทั้งหลาย
ต้องชิดซ้าย
เมื่อเจอกับเธอ.

ไล่ผีล่ะแค่มีใบหนาด
ล่ะผียังขยาด
ล่ะไม่กล้าหลอกกัน
แต่เธอไม่กลัวใบไม้
ล่ะจะไล่ยังไง
ก็ยังเห็นทุกวัน
ผีหลอก ล่ะก็แค่กลางคืน
พอตะวันจะขึ้น
ก็หลุมใครหลุมมัน
แต่เธอ นั้นคงไม่เมื่อย
หลอนได้เรื่อยเรื่อย
ทั้งคืนทั้งวัน
ผีหลอกล่ะก็แค่เท่านั้น
ล่ะไม่น่ารำคาญ
น่ะเหมือนคนอย่างเธอ
ผีดิบ ผีกระสือผีกระหัง
ผี ฝรั่ง ผีทะเลผีป่า
ผีปอบ ผีโป่ง ผีบ้า
ผี ฟ้า ผีตานีผีพราย
ผี ตายทั้งกลม
ผีรักยม ล่ะผีจมน้ำตาย
ผีขะโหมด ผีเปรตทั้งหลาย
ต้องชิดซ้าย
เมื่อเจอกับเธอ