นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันพฤหัสบดี หมวด “ฤ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฤทธิธรรม ริด-ทิ-ทำ อำนาจแห่งพระธรรม
ฤทธิรณ ริด-ทิ-รน ความเก่งกล้าในการรบ