นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ หมวด “ง”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
งามเนตร งาม-เนด ดวงตาสวย
งามพล งาม-พน คนดี,ผู้ไร้มลทิน
งามรวี งาม-ระ-วี สวยดั่งอาทิตย์
งามวิภา งาม-วิ-พา รัศมีงดงาม
งามวิไล งาม-วิ-ไล สวยงาม