นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ หมวด “ย”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
ยชญ์ ยด การบูชา การให้เกียรติ
ยติภัทร ยะ-ติ-พัด นักบวชผู้เจริญแล้ว
ยิ่งคุณ ยิ่ง-คุน มีคุณยิ่ง
ยุติวิชญ์ ยุ-ติ-วิด นักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม
ยุทธไกร ยุด-ทะ-ไกร เก่งในการรบ
โยธิน โย-ทิน ผู้ชนะ