นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันเสาร์ หมวด “ฤ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ฤทธิธรรม ริด-ทิ-ทำ อำนาจแห่งพระธรรม