นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ หมวด “ท”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ทักษ์ ทัก ขยัน ฉลาด มีทักษะ
ทัณฑิกา ทัน-ทิ-กา ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง
ทัดเทพ ทัด-เทบ เทพประทาน
ทัดธน ทัด-ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
ทัตเทพ ทัด-เทบ เทพประทาน
ทัตธน ทัด-ทน ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้
ทัตพงศ์ ทัด-พง ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล
ทัตพงษ์ ทัด-พง ได้รับสืบทอดวงค์ตระกูล
ทัตพิชา ทัด-พิ-ชา ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้
ทัพพ์ ทับ ทรัพย์สมบัติ
ทินกฤต ทิน-นะ-กริด ทำกลางวัน พระอาทิตย์
ทินมณี ทิน-มะ-นี แก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์
ทิพกฤตา ทิบ-กริ-ตา สร้างสิ่งทิพย์ สร้างสิ่งดีที่สุด
ทิพนาถ ทิบ-พะ-นาด เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน พระอาทิตย์
ทิพปภา พิบ-ปะ-พา รัศมีเป็นทิพย์
ทิพานัน ทิ-พา-นัน ผู้มีใบหน้าสวยงาม
ทีฆทัศน์ ที-คะ-ทัด มีสายตายาว คาดการณ์ได้ไกล
ทีปกา ที-ปะ-กา ผู้ส่องสว่าง
ทีปต์ ทีบ รุ่งเรือง โชติช่วงชัชชวาล
เทพทัต เทพ-พะ-ทัด ผู้ที่เทวดาประทานมา