นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ หมวด “ถ”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ถนิต ถะ-นิด เสียงฟ้าคำรณ