นามมงคล-ชื่อมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์ หมวด “ข”

นามมงคล ชื่อมงคล
ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
ขจิต ขะ-จิด ประดับตกแต่งแล้ว
ขจี ขะ-จี งามสดใส
ขจีเกศ ขะ-จี-เกด ผู้มีผมงาม
ขนิษฐ ขะ-นิด น้อง
ขนิษฐดา ขะ-นิด-ถะ-ดา น้องสาว
ขนิษฐา ขะ-นิด-ถา น้อง
ขันติ ขัน-ติ ความอดทน
ขัมน์ ขำ ความอดทน
เขม เขม ความเกษม
เขมทัต เข-มะ-ทัด ผู้ให้ความเกษม
เขมทิน เข-มะ-ทิน ผู้ให้ความเกษม
เขมนันท์ เข-มะ-นัน ยินดีในความปลอดภัย
เขมฤทธิ์ เข-มะ-ริด ความศักดิ์สิทธิ์คือความสงบ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
เขมิกา เข-มิ-กา มีความเกษมสันต์
เขมินท์ เข-มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย