นักวิจัยไทยผลิต “วัคซีนโควิด-19” ถึงขั้นทดลองในสัตว์ ย้ำรอซื้ออย่างเดียวไม่ได้

ข่าวบันเทิงล่าสุดวันนี้

วันที่ 19 เม.ย. 2563 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า ขณะนี้ ไทยอยู่ระหว่างการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 โดยมีทีมวัคซีนไทย นำโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และเอกชน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลอง

ทางด้าน นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) กล่าวว่า ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกอยู่ระหว่างผลิตทั้งการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ หรืออื่นๆ และนำมาฉีดในสัตว์ทดลองว่ากระตุ้นให้สัตว์ทดลอง เช่น ลิง หรือ หนู ว่าเกิดภูมิค้มกันและปลอดภัยหรือไม่ ต่อมาจึงทดสอบในคนโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 ดูในเรื่องความปลอดภัย จำนวน 30-50 คน

ระยะที่ 2 ดูว่าวัคซีนสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันตัวที่จะกั้นไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้หรือไม่ โดยทดลองในคนจำนวน 100-150 คน

ระยะที่ 3 ดูว่าวัคซีนสามารถป้องกันโรคได้หรือไม่ จำนวนคน 500 คนขึ้นไป หากผ่านการทดสอบจากนั้นขึ้นทะเบียนเป็นวัคซีนโควิด-19 โดยความคืบหน้าอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นทดลองในคน ระยะที่ 2

ในส่วนการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของไทย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มวิจัยในขั้นห้องทดลอง ขณะที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเอกชน สามารถเดินหน้าทดลองจากขั้นตอนของห้องทดลองสู่ขั้นของการทดลองในสัตว์แล้ว ขณะที่ในต่างประเทศที่มีความก้าวหน้าคือในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และอังกฤษ ที่สามารถเริ่มทดสอบในคนในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ได้ โดยขณะนี้มีวัคซีนทั้งหมด 6 ชนิด

นายแพทย์นคร กล่าวถึงการเข้าถึงวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ว่า หากไทยสามารถทำแผนร่วมมือในการวิจัยและแผนในการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะเป็นหนทางในการเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วที่สุด พร้อมกันนั้น ต้องมีการพัฒนาวัคซีนต้นแบบที่ขณะนี้ดำเนินการอยู่ เพื่อให้ไทยมีนักวิจัยและโรงงานที่ผลิตวัคซีนที่มีศักยภาพที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกัน

“เราไม่สามารถรอจนกว่าเข้าสู่ภาวะสงบ เนื่องจากต้องรอให้ประชากรของประเทศมีภูมิคุ้มกันมากกว่าร้อยละ 60 หรืออย่างน้อยประชากร 35 ล้านคน ซึ่งการมีภูมิคุ้มกันต่อโรคไม่ว่าจะด้วยการติดเชื้อตามธรรมชาติหรือวัคซีน หากปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติจะสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ดังนั้น การรอซื้อวัคซีนโดยไม่ทำอะไรเลยจะทำได้ยากเพราะต้องรอต่อคิวซื้อ การผลิตวัคซีนครั้งแรกที่ได้ผลแล้วไม่มีประเทศใดในโลกที่จะผลิตให้เพียงพอต่อคนทั้งโลกได้ การผลิตวัคซีนของไทยได้เริ่มแล้ว และควรสร้างโรงงานผลิตวัคซีนที่ได้มาตรฐาน หากทำได้เร็วขึ้นแม้เพียง 1 เดือน ก็ถือว่าคุ้มค่า และจะเป็นพื้นฐานในการรับภาวะโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ได้ในอนาคต”

ขณะที่ นางสุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การทดลองวิจัยพัฒนาวัคซีนในสัตว์ทดลองมีแล้ว คือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยขณะนี้ฉีดทดลองในสัตว์ทดลองไปแล้ว 2 ครั้ง สถาบันฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันว่ามีเพิ่มแค่ไหน นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ขอให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพิ่มจำนวนไวรัสเพื่อจะนำไปฆ่าเชื้อให้เป็นวัคซีนเชื้อตายเพื่อนำไปทดสอบในสัตว์ทดลอง และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันต่อไป.