ตัดส่งแล้ว! กัญชาถูกกฎหมายล็อตแรก แต่ตัดส่งได้เพียง 500 กิโล จากข้อตกลง 2,000 กิโล

ข่าวบันเทิงล่าสุดวันนี้

วันนี้ (31 มี.ค. 2563) ผู้ดูแลแปลงปลูกกัญชา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนาได้เร่งตัดต้นกัญชาที่ปลูกภายในโรงเรือน เพื่อจะจัดส่งกัญชาชุดแรกให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ นำไปปรุงตำรับยาตามวัตถุประสงค์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในช่วงสายของวันเดียวกันนี้ จำนวน 500 กิโลกรัม จากข้อตกลงที่จะต้องส่งมอบ 2,000 กิโลกรัม

เนื่องจากการปลูกครั้งนี้เป็นการปลูกครั้งแรก แต่กัญชาเกิดไรแดงขึ้นต้องตัดทิ้งไปก่อนหน้านี้ ประกอบกับปลูกนอกฤดูกาล ทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ตามที่กำหนดไว้

ภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร อินทรีย์เพชรลานนา) และเจ้าหน้าที่ ได้เริ่มปลูกกัญชาต้นแรกในโรงเรือนเมื่อ 20 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา

โดยปลูกแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีสองระบบคือ ในโรงเรือนระบบปิด 800 ต้น และนอกโรงเรือนในระบบปิด 1,200 ต้น รวม 2,000 ต้น

แต่ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจึงทำให้มีไรแดงเกิดขึ้น เผากัญชาตัวผู้ กัญชาติดโรคไรแดง กัญชาตาย กัญชาใบร่วงทิ้ง รวม 132.83 กก.และดินปลูกที่ติดเชื้อรา 307 กก. เพื่อป้องกันการระบาดสู่กัญชาในแปลง