ชีวิตไม่มีหัวใจ : Clash

Lyric

แบงค์ CLASH
GMM Grammy

ที่คุณคิดว่าตัวเองน่ะดี
อาจไม่เห็นมัจจุราชในตัว
ที่มันก็ยังคอยจ้องทำลาย
แล้วไม่ช่วยอะไร
อย่ามาเสอย่าแสร้งทำเป็นดี
เมื่อมีสิ่งที่มีภายในใจคุณนั้น
เลวร้าย แค่ไหน
ทำไมยังคิดจะเบียดเบียน
ทั้งที่สิ่งรายล้อมเพี้ยนอันตราย
(มัจจุราชมันเป็นศัตรู)
(What da fuck
you gonna do)
(ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ผิด
ไม่คิดแล้วยังทำเป็นไม่รู้)
อะไรที่เป็นผลประโยชน์คุณ
คุณก็คงจะไม่สน
ใครเสียเท่าไหร่
ขอทีถ้าคิดว่ายังมีสมองอยู่
ลองคิดดูคงไม่สาย
ก่อนจะเสียใจ
หากมันสายชีวิตที่มีหัวใจ
สุดท้ายจะสลายและทุกข์ทน
โลกสีคราม
อาจเพี้ยนกลายเป็นสีดำ
ความช้ำจะคลุมผืนดิน
ความแค้นจะแทนทด
บนผืนทราย
ก็คล้ายดังชีวิตไม่มีหัวใจ
ทำไมต้องรบต้องต่อกร
หรือไม่มีคนสอนให้พูดดีดี
(มัจจุราชมันเป็นศัตรู)
(What da fuck
you gonna do)
(ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ผิด
ไม่คิดแล้วยังทำเป็นไม่รู้)
ไอ้ความอิจฉาหรือเกลียดชัง
ระวังมันจะฝังลงลึกข้างใน
ขอทีถ้าคิดว่ายังมีสมองอยู่
ลองคิดดูคงไม่สาย
ก่อนจะเสียใจ
หากมันสายชีวิตที่มีหัวใจ
สุดท้ายจะสลายและทุกข์ทน
โลกสีคราม
อาจเพี้ยนกลายเป็นสีดำ
ความช้ำจะคลุมผืนดิน
ความแค้นจะแทนทด
บนผืนทราย
ก็คล้ายดังชีวิตไม่มีหัวใจ

ก่อนจะเสียใจ
หากมันสายชีวิตที่มีหัวใจ
สุดท้ายจะสลายและทุกข์ทน
โลกสีคราม
อาจเพี้ยนกลายเป็นสีดำ
ความช้ำจะคลุมผืนดิน
ความแค้นจะแทนทด
บนผืนทราย
อาจเสียใจ
หากมันสายชีวิตที่มีหัวใจ
สุดท้ายจะสลายและทุกข์ทน
โลกสีคราม
อาจเพี้ยนกลายเป็นสีดำ
ความช้ำจะคลุมผืนดิน
ความแค้นจะแทนทด
บนผืนทราย
ก็คล้ายดังชีวิตไม่มีหัวใจ