คุณครูก็ไม่รักผม : พลับ

Lyric

ใครๆ ก็ไม่รัก
รักใครก็ไม่รัก
ใครๆ ก็ไม่รัก
รักใครก็ไม่รัก
ใครๆ ก็ไม่รัก
รักใครก็ไม่รัก
ใครๆ ก็ไม่รัก
รักใครก็ไม่รัก

ใครๆ ก็ไม่รักผม
ขนาดพัดลม ยังส่ายหน้าเลย
เมื่อตะกี้
เพิ่งไปถาม ทรามเชย
เมื่อตะกี้
เพิ่งไปถาม ทรามเชย
เอ๊ย เอยเธอก็ไม่รักผม
โอ๊ย เอยเธอก็ไม่รักผม

ค่ำคืนนี้ แหงนมอง บนฟ้า
อยากสบตา เจ้าดาว ซักหน่อย
แต่ทำไม เจ้าดาวดวงน้อย
เจ้ากับลอย ล๊อยลอย ไปไกล
หลบตากัน ไม่เคยใส่ใจ
เจ้า ใย ทำตาริบหรี่
เจ้า ใย ทำตาริบหรี่
ใครๆ ก็ไม่รักผม
ขนาดพัดลม ยังส่ายหน้าเลย
เมื่อตะกี้
เพิ่งไปถาม ทรามเชย
เมื่อตะกี้
เพิ่งไปถาม ทรามเชย
เอ๊ย เอยเธอก็ไม่รักผม
โอ๊ย เอยเธอก็ไม่รักผม

คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณแม่
แล้วคุณแม่จะว่าไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณแม่
แล้วคุณแม่จะตีไหมครับ
ใครๆ ก็ไม่รักผม
ขนาดพัดลม ยังส่ายหน้าเลย
เมื่อตะกี้
เพิ่งไปถาม ทรามเชย
เมื่อตะกี้
เพิ่งไปถาม ทรามเชย
เอ๊ย เอยเธอก็ไม่รักผม
โอ๊ย เอยเธอก็ไม่รักผม

อีก ประเดี๋ยว เจ้าแมว ก็มา
อีก ประเดี๋ยว เจ้าแมว ก็มา

ใครๆ ก็ไม่รักผม
ขนาดพัดลม ยังส่ายหน้าเลย
เมื่อตะกี้
เพิ่งไปถาม ทรามเชย
เมื่อตะกี้
เพิ่งไปถาม ทรามเชย
เอ๊ย เอยเธอก็ไม่รักผม
โอ๊ย เอยเธอก็ไม่รักผม
ใครๆ ก็ไม่รักผม
ขนาดพัดลม ยังส่ายหน้าเลย
เมื่อตะกี้
เพิ่งไปถาม ทรามเชย
เมื่อตะกี้
เพิ่งไปถาม ทรามเชย
เอ๊ย เอยเธอก็ไม่รักผม
โอ๊ย เอยเธอก็ไม่รักผม

คือสมมตินะครับสมมติ
สมมติคุณครูเป็นเด็ก
คือสมมตินะครับสมมติ
สมมติคุณครูเป็นเด็ก
คือสมมตินะครับสมมติ
สมมตินะครับสมมติ
คือสมมตินะครับสมมติ
สมมติคุณครูเป็นเด็ก
ใครๆ ก็ไม่รักผม
ขนาดพัดลม ยังส่ายหน้าเลย
เมื่อตะกี้
เพิ่งไปถาม ทรามเชย
เมื่อตะกี้
เพิ่งไปถาม ทรามเชย
เอ๊ย เอยเธอก็ไม่รักผม
โอ๊ย เอยเธอก็ไม่รักผม

คุณครูจะบอกไหมครับ
ใครๆ ก็ไม่รัก
คุณครูจะบอกไหมครับ
ใครๆ ก็ไม่รัก
คุณครูจะบอกไหมครับ
ใครๆ ก็ไม่รัก
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ