คำตอบ : ปกรณ์ ลัม

Lyric

คงเดช / เอส
GMM Grammy

ในวันที่ความอดทน
กำลังหายไป
ยังมีคำถามที่ค้างคาข้างใน
เธอและฉัน
เราคบกันอย่างไร
รอคอยอยู่นาน
แต่เธอไม่พูดซักคำ
ท่าทางที่ทำ
เป็นเหมือนไม่เข้าใจ
เธอไม่เคยตอบฉัน
ไม่เคยใส่ใจ
คนเรามีเพดาน
ภายในหัวใจ
ความทนทานก็มีขีด
อยู่ข้างใน
การรอคอยก็ดูคล้าย
คงจะเป็นวันสุดท้าย
จะชอบ
ไม่ชอบ
ก็บอกให้ฉันเข้าใจ
เป็นใบ้
ไม่ตอบคำถาม
มาทำให้เสียเวลา
และค้างคา
ฉันมีปัญญา
หาทางเดินใหม่
จะชอบ ไม่ชอบ
ก็เชิญเธอยื้อตามใจ
ไม่ชอบ ไม่เห็นเป็นไร
เพราะฉันไม่สน
ไม่ทนเธออีกต่อไป
ตามสบาย
ยังมีผู้คน
ที่รอคอยเธอมากมาย
และเธอก็ดึง
ฉุดไว้ไม่ยอมตอบ
แต่ฉันไม่ทนต่อ
ขอไม่รอต่อไป
คนเรามีเพดาน
ภายในหัวใจ
ความทนทานก็มีขีด
อยู่ข้างใน
การรอคอยก็ดูคล้าย
คงจะเป็นวันสุดท้าย
จะชอบ ไม่ชอบ
ก็บอกให้ฉันเข้าใจ
เป็นใบ้ ไม่ตอบคำถาม
มาทำให้เสียเวลา
และค้างคา
ฉันมีปัญญา
หาทางเดินใหม่
จะชอบ ไม่ชอบ
ก็เชิญเธอยื้อตามใจ
ไม่ชอบ ไม่เห็นเป็นไร
เพราะฉันไม่สน
ไม่ทนเธออีกต่อไป
ตามสบาย

รอคอยเธอมายาวนาน
รอคอยเธอจนรำคาญ
รอคอยเธอมายาวนาน
รอคอยเธอจนดักดาน
คนเรา
มีเพดาน
ภายในหัวใจ
ความทนทานก็มีขีด
อยู่ข้างใน
การรอคอยก็ดูคล้าย
คงจะเป็นวันสุดท้าย
จะชอบ ไม่ชอบ
ก็บอกให้ฉันเข้าใจ
เป็นใบ้
ไม่ตอบคำถาม
มาทำให้เสียเวลา
และค้างคา
ฉันมีปัญญา
หาทางเดินใหม่
จะชอบ ไม่ชอบ
ก็เชิญเธอยื้อตามใจ
ไม่ชอบ ไม่เห็นเป็นไร
เพราะฉันไม่สน
ไม่ทนเธออีกต่อไป
ตามสบาย
จะชอบ ไม่ชอบ
ก็บอกให้ฉันเข้าใจ
เป็นใบ้ ไม่ตอบคำถาม
มาทำให้เสียเวลา
และค้างคา
ฉันมีปัญญา
หาทางเดินใหม่
จะชอบ ไม่ชอบ
ก็เชิญเธอยื้อตามใจ
ไม่ชอบ ไม่เห็นเป็นไร
เพราะฉันไม่สน
ไม่ทนเธออีกต่อไป
ตามสบาย
จิ๊ด จีด จิ๊ด จีด จิ๊ด จีด จิ่
จิ๊ด จีด จิ๊ด จีด จิ๊ด จีด จิ่
จิ๊ด จีด จิ๊ด จีด จิ๊ด จีด จิ่
จิ๊ด จีด จิ๊ด จีด จิ๊ด จีด จิ่