[คอร์ดเพลง | เนื้อเพลง] คารถแห่ – หงสา ประภาพร

เพลงใหม่พร้อมคอร์ดกีต้าร์

คอร์ดเพลง คารถแห่ – หงสา ประภาพร

INTRO :/ / / / / /
/ / / / / / / / /

เป็นสาวนักเรียน นักเรียน นักเรียน เรียนมอ อีแม่อีพ่อฎดาวน์มอเตอร์ไซด์ให้ใซ้
ขับไปโรงเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนเพียรตั้งใจ บ่เคยเหลวไหลเถลไถล ออกเส้นทาง

แต่มามื้อนี้ มื้อนี้ มื้อนี้ มื้อนี้ มีบุญมีงานอยู่บ้านข้างหน้าขวางทาง
ซางมาคึดยากลำบากหัวใจของนาง สิไปโรงเรียนหรือไปเอาบุญ น้อเฮา

* ย้อนเขาลือเขาส่าว่าละมีรถแห่ วงใหญ่คักแน่ แห่ยามมื้อเช้า
เสียงดังตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ๆ ๆ ๆ กระหึ้มตำ ใจเฮา
เป็นตามวนเอาฮ้าย โอ๊ยหน่าย คักแน่

** กะเลยแววับ แววับ แววับ แววับ ขับรถไปใส่รถแห่
เข้าไปจอดแท้แล้ ละอยู่หน้า รถแห่ กะเลยแววับ แววับ แววับ
แววับ ขยับไปเต้นแท้แล้ ละยกมือแก่แด่ ละอยู่หน้า รถแห่

*** จังแม่นมวนคักแน่ สาวนักเรียนเมื่อยแอ้แล้
อย่าไปบอกอีพ่ออีแม่และคุณครู ของหนูเด้อค๊า
เด้อค๊า เด้อค๊า เด้อค๊าว่าเจอหนู อยู่หน้ารถแห่

**** ผู้สาวนักเรียน นักเรียน นักเรียน เรียนมอ มื้อนี้ขอขาดขอโดดโรงเรียนมาแห่
บ่ไปมื้อเดียวก็คงบ่ ปึกดอกละแม่ สิแก้เอาดอก คันครูให้ ศูนย์ ให้รอ
มื้อนี้ขอลา ย้อนหนูนั้น คmารถแห่ มื้อนี้ขอลา ย้อนหนูนั้น คารถแห่

INSTRU :/ / / / / /( 2 Times )

( ซ้ำ * , ** , *** , **** )

Outro :/ / / / / / ( 2 Times ) / /

เนื้อเพลง คารถแห่ – หงสา ประภาพร

เป็นสาวนักเรียน นักเรียน นักเรียน เรียนมอ อีแม่อีพ่อฎดาวน์มอเตอร์ไซด์ให้ใซ้
ขับไปโรงเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนเพียรตั้งใจ บ่เคยเหลวไหลเถลไถล ออกเส้นทาง

แต่มามื้อนี้ มื้อนี้ มื้อนี้ มื้อนี้ มีบุญมีงานอยู่บ้านข้างหน้าขวางทาง
ซางมาคึดยากลำบากหัวใจของนาง สิไปโรงเรียนหรือไปเอาบุญ น้อเฮา

* ย้อนเขาลือเขาส่าว่าละมีรถแห่ วงใหญ่คักแน่ แห่ยามมื้อเช้า
เสียงดังตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆ ๆ ๆ ๆ กระหึ้มตำ ใจเฮา
เป็นตามวนเอาฮ้าย โอ๊ยหน่าย คักแน่

** กะเลยแววับ แววับ แววับ แววับ ขับรถไปใส่รถแห่
เข้าไปจอดแท้แล้ ละอยู่หน้า รถแห่ กะเลยแววับ แววับ แววับ
แววับ ขยับไปเต้นแท้แล้ ละยกมือแก่แด่ ละอยู่หน้า รถแห่

*** จังแม่นมวนคักแน่ สาวนักเรียนเมื่อยแอ้แล้
อย่าไปบอกอีพ่ออีแม่และคุณครู ของหนูเด้อค๊า
เด้อค๊า เด้อค๊า เด้อค๊าว่าเจอหนู อยู่หน้ารถแห่

**** ผู้สาวนักเรียน นักเรียน นักเรียน เรียนมอ มื้อนี้ขอขาดขอโดดโรงเรียนมาแห่
บ่ไปมื้อเดียวก็คงบ่ ปึกดอกละแม่ สิแก้เอาดอก คันครูให้ ศูนย์ ให้รอ
มื้อนี้ขอลา ย้อนหนูนั้น คารถแห่ มื้อนี้ขอลา ย้อนหนูนั้น คารถแห่

INSTRU :

( ซ้ำ * , ** , *** , **** )