[คอร์ดเพลง | เนื้อเพลง] บ่งึดจักเม็ด – ตั๊กแตน ชลดา

เพลงใหม่พร้อมคอร์ดกีต้าร์

คอร์ดเพลง บ่งึดจักเม็ด – ตั๊กแตน ชลดา

Intro: / / / / /
/ / / / / / /

น้องฮัก หลาย จนสิตายแทนได้ บ่เคยเฮ็ดให้เสียใจ บ่เคยเฮ็ดให้เจ็บ ช้ำ
แล้วเป็น หยัง คนที่บอกว่าฮักกัน มันคือซ่างใจดำ กระทำใจน้อง คัก
เลิกกัน ไปบ่ท่อได๋กะมีใหม่ น้องเหลียวเห็นยามได๋ มันตำใจตั๊ก ตั๊ก
แล้วเรื่อง หยังน้องสิยอมจมปลัก ใช้ชีวิตโสดให้มันคักคัก โลดแหล่ว

* กะแค่ผู้ ชายหลายใจ คบผู้หญิงหลายคน น้องบ่สน ของพอส่ำนี้
สิไปทาง ได๋กะไป น้องบ่ได้สนใจ ของจังซี้หาอยู่ไสกะมี
ตั้งแต่ มื้อที่อ้ายถิ่มป๋า น้องกะอยากบอกว่า น้องส่ำบายใจดี
กะแค่ผู้ ชายชั่วซั่ว หลายใจแบบนี้ โอ้ย.. (บ่งึดจักเม็ด)

Instru: / / /

มื่อที่ เขาถิ่มป๋า บ่ต้องมาขอคืนดี หัวใจดวงนี้ มันจื่อ แล้ว
เชิญไป หาคนใหม่ น้องบ่ได้อยากเป็นควาย สิไปไส ไปทางได๋กะ ไป
บ่ต้อง มาขอร้อง ขอความเห็นใจจากน้อง ให้อ้ายกลับคืนไปซะ ไป
บ่อยาก เว้ากับคนใจร้าย คนบ่จริงใจ มันเสียเวลา

ซ้ำ ( * )

Instru: / / ( 4 Times)
/ / / / / / / / /

บ่อยากเว้ากับคนใจร้าย คนบ่จริงใจ มันเสียเวลา

ซ้ำ ( * , * )

Outro: / / / / /
/ / / / / / / /

เนื้อเพลง บ่งึดจักเม็ด – ตั๊กแตน ชลดา

น้องฮักหลาย จนสิตายแทนได้
บ่เคยเฮ็ดให้เสียใจ บ่เคยเฮ็ดให้เจ็บช้ำ
แล้วเป็นหยัง คนที่บอกว่าฮักกัน
มันคือซ่างใจดำ กระทำใจน้องคัก
เลิกกันไปบ่ท่อได๋กะมีใหม่
น้องเหลียวเห็นยามได๋ มันตำใจตั๊กตั๊ก
แล้วเรื่องหยังน้องสิยอมจมปลัก
ใช้ชีวิตโสดให้มันคักคัก โลดแหล่ว

* กะแค่ผู้ชายหลายใจ คบผู้หญิงหลายคน
น้องบ่สน ของพอส่ำนี้
สิไปทางได๋กะไป น้องบ่ได้สนใจ ของจังซี้หาอยู่ไสกะมี
ตั้งแต่มื้อที่อ้ายถิ่มป๋า น้องกะอยากบอกว่า
น้องส่ำบายใจดี
กะแค่ผู้ชายชั่วซั่ว หลายใจแบบนี้ โอ้ย.. (บ่งึดจักเม็ด)

มื่อที่เขาถิ่มป๋า บ่ต้องมาขอคืนดี หัวใจดวงนี้ มันจื่อแล้ว
เชิญไปหาคนใหม่ น้องบ่ได้อยากเป็นควาย
สิไปไส ไปทางได๋กะไป
บ่ต้องมาขอร้อง ขอความเห็นใจจากน้อง
ให้อ้ายกลับคืนไปซะไป
บ่อยากเว้ากับคนใจร้าย คนบ่จริงใจ มันเสียเวลา

ซ้ำ ( * )

บ่อยากเว้ากับคนใจร้าย คนบ่จริงใจ มันเสียเวลา

ซ้ำ ( * , * )
ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา
คำร้อง ทำนอง : พันตา พนา
เรียบเรียง : ศิลาแลง สตูดิโอ