ความแตกต่าง [สาวนา] : กุ้ง ชนากานต์ อัศวเลิศ

Lyric

เพลง..ความแตกต่าง
คำร้อง ทำนอง บัญชร แสงจันทร์
ขับร้อง กุ้ง ชนากานต์ อัศวเลิศ

ใครหนอ
เป่าแคนแว่วมา
โดนใจอีสาวบ้านนา
ยามเหว่ว้า
บ้านนาเงียบเหงา
ยามแลง
หน้าแล้งลมโชยแผ่วเบา
เก็บข้าวจากลานเมื่อหนาว
พี่ปล่อยสาวไว้รอสัญญา
บอกว่าจะมาขอ
ให้รอพี่ขายข้าวก่อน
ขันหมากจะมาแน่นอน
ออดอ้อนจนสาวตายใจ
ลมหนาว
ล่วงเลยผ่านไป
ลมร้อนใกล้จะสิ้นใจ
พี่อยู่ไหนใยถึงไม่มา
จวนฝน
ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนแล้วหนา
คงลืมหรือจ๊ะพี่จ๋า
สาวชาวนาหน้าซื่อหลงคอย
ไม่สงสารเลยหนา
สาวนาที่มอบกายให้
หลอกหญิงอื่นอยู่ที่ใด
จิตใจพี่ไม่ใช่คน
แว่วแคน
ผ่านไปแผ่วเบา
ลับหายเลยแล้วซึมเซา
ความเงียบเหงา
ยิ่งเศร้าระทม
อุ้มท้อง
ร้องไห้ด้วยความขื่นขม
ตรอมตรมรักไม่สุขสม
เพราะหลงลมผู้ชายใจดำ
ต้องก้มหน้ารับกรรม
อุ้มท้องดำนาคนเดียว
เพราะจนพี่ไม่แลเหลียว
รอเคียวสิ้นกำลังใจ

ไม่สงสารเลยหนา
สาวนาที่มอบกายให้
หลอกหญิงอื่นอยู่ที่ใด
จิตใจพี่ไม่ใช่คน
แว่วแคน
ผ่านไปแผ่วเบา
ลับหายเลยแล้วซึมเซา
ความเงียบเหงา
ยิ่งเศร้าระทม
อุ้มท้อง
ร้องไห้ด้วยความขื่นขม
ตรอมตรมรักไม่สุขสม
เพราะหลงลมผู้ชายใจดำ
ต้องก้มหน้ารับกรรม
อุ้มท้องดำนาคนเดียว
เพราะจนพี่ไม่แลเหลียว
รอเคียวสิ้นกำลังใจ