ครม.ไฟเขียวปลดล็อค “พืชกระท่อม” ออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5

ข่าวบันเทิงล่าสุดวันนี้

วันนี้ (11 มีนาคม 2563) ครม.อนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่5
วันนี้ ( 11 มี.ค. 63 )นางสาวไตรศุลีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

ทั้งนี้เป็นการยกเลิกพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5 และยกเลิกบทกำหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม ซึ่งปัจจุบันพืชกระท่อมยังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

แม้ว่าจะมีการผ่อนปรนให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แต่ยังมีข้อจำกัดบางประการ

ดังนั้นเพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการใช้แพร่หลายในกลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวสวนในพื้นที่ภาคใต้

ประกอบกับการควบคุมพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดจะส่งผลกระทบต่อการนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทำให้ไม่สามารถส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมในเชิงธุรกิจเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ จึงสมควรให้เพิกถอนกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่5