กทม.แนะเจ้าของห้องคอนโด ตรวจสอบข้อมูลก่อนยื่นภาษีที่ดิน หากผิดแก้ไขภายใน มี.ค.63

ข่าวบันเทิงล่าสุดวันนี้

วันนี้ (22 ธ.ค.) นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ขณะนี้ กทม.ได้ดำเนินการจัดส่งแบบแจ้งรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4 ) ไปยังเจ้าของห้องชุดในพื้นที่ กทม.แล้ว ขอให้ผู้เสียภาษีที่ได้รับเอกสารแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ตรวจสอบข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ชื่ออาคารชุด เลขที่ห้อง พื้นที่ และลักษณะการทำประโยชน์ อาทิ จากการใช้อยู่อาศัยเป็นเชิงพาณิชย์ ฯลฯ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้เสียภาษีไปยื่นแก้ไขแบบรายการให้ถูกต้องได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือน มี.ค.2563 ทั้งนี้ หากไม่สะดวกมาติดต่อที่สำนักงานเขต สามารถสแกน QR code ด้านหลังซองจดหมายเพื่อทำการขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4 ) ผู้เสียภาษีสามารถสแกนเข้าไปข้างใน โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนและเลือกประเภทธุรกิจ เพื่อตรวจสอบ

อนึ่ง QR code ที่อยู่ด้านหลังของจดหมาย จะไม่สามารถใช้ทำการแก้ไขบัญชีรายการข้ามเขตได้ หมายถึง หากบุคคลใดมีห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมมากกว่า 1 ห้องและอยู่ในหลายพื้นที่เขต ต้องใช้ QR code ของจดหมายเขตนั้นๆ ในการยื่นแก้ไขบัญชีรายการ